Inspektor Ochrony Danych

Liczba odwiedzających: 128
W Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marek Lasocki, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@odosc.pl

Pliki do pobrania:

Ogólna klauzula informacyjna
(plik .pdf do pobrania)